Open Air Hollywood Night

Open Air Hollywood Night

Děkujeme za vaši přízeň a nasazení, se kterým jste včera naplnili potleskem Václavské náměstí! Byl to hezký výkon, bylo nás všech více než před rokem, ale naše ambice tím nehasnou! Za rok se, jak věříme, potkáme znovu a uslyší nás ještě mnohem dál...